You are currently viewing УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА (први разред)

УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА (први разред)

од 20. до 23. ЈУНА  2022. године

9:00-14:00 часова, Дечанска 6

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА БИЋЕ ИСТАКНУТИ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ У ХОЛУ ШКОЛЕ од 20. јуна 2022.

За више информација позовите секретаријат школе на тел. +381 11 3243 538

Број ученика  који се могу уписати  у први разред основне музичке школе  на одређени инструмент или певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних класа/одељења.  

Уколико кандидат положи пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места није у могућности да оствари своје право уписа у основну музичку школу, исти може да буде уписан на други инструмент или други одсек на којем има слободног места.

*** 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(добија се у секретаријату  школе или се може преузети са сајта школе)

  • 2. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (копија) 
  • 3. ДОКАЗ О РЕДОВНОМ ШКОЛОВАЊУ ( да је ученик  редовне основне или средње школе ).