You are currently viewing РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

И УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ

ОСНОВНА ШКОЛА

СРЕДЊА ШКОЛА

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРШИНЕ

НАСТАВНИЦИ ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ

РАСПОРЕД НАСТАВНИКА ПО СМЕНАМА НАСТАВНИКА

Распоред наставника – Дечанска – линк

Распоред наставника – Крунска – линк

КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину

ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину

СТРУЧНО УПУТСТВО О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНОГ РАДА

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

ОСНОВНА ШКОЛА

За све разреде основне музичке школе – 6. септембар 2021. у 18 часова, Свечана сала МШ Мокрањац, Дечанска 6

СРЕДЊА ШКОЛА

За 1. разред средње музичке школе – 6. септембар 2021. у 18:30 часова, Свечана сала МШ Мокрањац, Дечанска 6

За 2. разред средње музичке школе – 6. септембар 2021. у 19:00 часова, учионица 4, Дечанска 6

За 3. разред средње музичке школе – 6. септембар 2021. у 19:00 часова, учионица 6, Дечанска 6

За 4. разред средње музичке школе – 6. септембар 2021. у 19:00 часова, учионица 7, Дечанска 6