You are currently viewing ИЗМЕНЕ КАЛЕНДАРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. годину

ИЗМЕНЕ КАЛЕНДАРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. годину

Почетак школске године – Уторак 01. 09. 2020.године.

У 1. полугодишту оствариће се 76 наставних дана за ОМШ и СМШ,

а у 2. полугодишту 103 за ОМШ и 107 за СМШ.                                

СЕПТЕМБАР   22 наставна дана          
ОКТОБАР         22 наставна дана          
НОВЕМБАР     18 наставних дана          
ДЕЦЕМБАР     14 наставних дана

– Први класификациони период (тромесечје) – Петак 06.11.2020. године 

  (седница одељенског и наставничког већа)

Јесењи распуст Среда 11.11.2020.год – Недеља 15.11.2020.

*Понедељак 16.11. 2020. је радни дан

Завршетак 1. полугодишта – Петак 18.12.2020.године

Зимски распуст – Понедељак 21.12.2020. – Петак 15.01.2021.године

*Понедељак 18.01.2021. је први радни дан другог полугодишта

Почетак 2. полугодишта – Понедељак 18.01.2021.године                                     

 ЈАНУАР        9 наставних дана             
ФЕБРУАР     18  наставних дана              
МАРТ            23  наставна дана              
АПРИЛ         21 наставни дан              
МАЈ               16 наставних дана ОМШ, 16 наставних дана СМШ  
ЈУН                16 наставних дана

Среда 27.01.2021. године – „Свети Сава“  је радни, а ненаставни дан.

– Државни празник – понедељак и уторак 15.02. и 16.02.2021.године

Пролећни распуст – ОМШ

Петак 30.04.2021. – Петак 07.05.2021. год.

Пролећни распуст – СМШ

Петак 30.04.2021. – понедељак 03.05.2021. год.

Државни празник –Субота и Недеља 01. и 02.05.2021.године

– Последњи наставни дан за завршне разреде ОМШ је уторак 08.06.2021.године (испитни рок од 09.06. – 14.06.2021.), а за остале разреде ОМШ, је уторак 15.06.2021.године. (испитни рок од 16.06. – 22.06.2021.)

– Последњи наставни дан за завршне разреде СМШ је уторак 25.05.2021.године (испитни рок 26.05. 03.06.2021.) за остале разреде СМШ је уторак 01.06.2021.године. (испитни рок од 02.06. – 22.06.2021.)

Подела књижица и сведочанставаПонедељак 28.06.2021.године,

  а за завршне разреде у складу са роковима пријављивања за упис у средњу школу и факултет.