You are currently viewing УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ (сви разреди осим првог разреда)

УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ (сви разреди осим првог разреда)

29. ЈУН  2020. године

9:00-14:00 часова, Дечанска 6

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА ЗА УПИС 

(добија се у секретаријату  школе или се може преузети са сајта школе)

II- ОРИГИНАЛ СВЕДОЧАНСТВО о завршеном претходном разреду или ђачка књижица (за ученике који понављају разред и ученике од 1. до 3. разреда)