You are currently viewing Пријемни испит за средњу музичку школу 2019.

Пријемни испит за средњу музичку школу 2019.

Пријава за полагање диференцијалног испита за СМШ, школска 2019/2020 година

Пријава за полагање пријемног испита за СМШ, школска 2019/2020 година

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Уз  Пријаву  кандидат  подноси   документацију о општем успеху у претходном школовању : 

А- Општи успех у  основној музичкој школи :

  1. Фотокопија сведочанства 6, 5. и 4.  разреда за шестогодишње основно   музичко образовање или ђачка књижица
  2. фотокопија сведочанства  2, 3. и 4. разреда за четворогодишње основно музичко образовање или ђачка књижица
  3. фотокопија сведочанства другог разреда за двогодишње основно музичко образовање, или  ђачка  књижица .
  4. Потврда  музичке школе да је кандидат  уписан  у  завршни разред . 

Б- Општи  успех у основној ( редовној ) школи

  • фотокопија сведочанства последња три завршена разреда  осмогодишње основне школе или  потврда  основне  школе о општем успеху у последња три завршена  разреда.
  • Ученици осмог разреда  достављају  и  шифру ( добијају је у ОШ)

Ц- Кандидати који  већ похађају другу средњу школу или факултет  уместо сведочанства треба да донесу  потврду да су редовни ученици /студенти.

Напомена :  За упис у музичку школу  за главни  предмет соло певање  и  традиционално певање , може да се упише ученик – женски глас млађа од 21 годинe и ученик – мушки глас  млађи од 23 године , уз потврду  о студирању .

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек  за главни предмет контрабас , може да се упише ученик млађи  од 19 година.

Више информација о упису ученика у средњу школу за школску 2019/2020 годину – Сјат Министарства просвете, науке и технолошког развоја