You are currently viewing ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Рок за пријаву испита је од 16. до 20. јануара 2023.

Распоред ће бити објављен 21. јануара на сајту и огласној табли школе.

Испити ће бити организовани у периоду од 23. до 26. јануара 2023.

ОНЛАЈН ПРИЈАВА


ПОДАЦИ УЧЕНИКА/ЦЕ


ПОДАЦИ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА


КОНТАКТ ПОДАЦИ


ПОДАЦИ О ШКОЛОВАЊУ