PRIJAVA TAKMIČARA ZA REPUBLIČKO TAKMIČENJE ZMBŠS 2024.

SAMO ZA UČENIKE MŠ MOKRANJAC

PODACI TAKMIČARA

Podatke o takmičaru popunjavati isključivo LATINICOM

 

 

KONTAKT PODACI


DISCIPLINA / KATEGORIJA


PROGRAM TAKMIČARA

Program (imena kompozitora, naslove kompozicija, stavove, oznake…) pisati u ORIGINALU (može se koristiti i ćirilica, npr. za ruska dela).

Za dodavanje kompozicije kliknuti na + na kraju reda.

 

PODACI TAKMIČARA

Podatke o takmičaru popunjavati isključivo LATINICOM


KONTAKT PODACI

kontakt podaci osobe koja popunjava prijavu


DISCIPLINA / KATEGORIJA


PROGRAM TAKMIČARA

Program (imena kompozitora, naslove kompozicija, stavove, oznake…) pisati u ORIGINALU (može se koristiti i ćirilica, npr. za ruska dela).

Za dodavanje kompozicije kliknuti na + na kraju reda.