You are currently viewing ОБАВЕШТЕЊA – СЕПТЕМБАР

ОБАВЕШТЕЊA – СЕПТЕМБАР

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ МОЛБИ ЗА ПОЛАГАЊE ИСПИТА ЗА УБРЗАНО НАПРЕДОВАЊЕ

ДО УТОРКА 01. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ  У ДЕЧАНСКОЈ 6. ОБАВЕЗНА ЈЕ САГЛАСНОСТ У ВИДУ ПОТПИСА НА ОБРАСЦУ МОЛБЕ НАСТАВНИКА ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА, КАО И НАСТАВНИКА СОЛФЕЂА. НАКОН РАЗМАТРАЊА МОЛБИ БИЋЕ ОБЈАВЉЕН РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ НАВЕДЕНОГ ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊE ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

ДО УТОРКА 01. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ  У ДЕЧАНСКОЈ 6. СВЕ ПРИЈАВЕ КОЈЕ БУДУ ДОСТАВЉЕНЕ НАКОН НАВЕДЕНОГ ДАТУМА БИЋЕ РАЗМАТРАНЕ ЗА НАРЕДНИ – ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ МОЛБИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ОЦЕНА

ЈЕ ДО УТОРКА 17. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ  У ДЕЧАНСКОЈ 6.