You are currently viewing ОНЛАЈН МОЛБА

ОНЛАЈН МОЛБА

Убрзано напредовање, издавање картице за вежбање, признавање оцена, промена класе и општа молба

Рок за подношење молби за признавање оцена и промену класе је до 15. септембра 2021. године

Рок за подношење молби за издавање картице за вежбање је до 30. септембра 2021. године

НАПОМЕНА

Такође потрбно је да се примерци молби доставе секретаријату школе са додатом документацијом, до предвиђеног рока.

Молба за издавање картице за вежбање се попуњава само онлајн.

Линк за преузимање молбе:

Напомена: молба за испис и промену статуса школовања  подноси се лично у секретаријату школе.

ПОДАЦИ УЧЕНИКА/ЦЕ


ПОДАЦИ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА


КОНТАКТ ПОДАЦИ


УБРЗАНО НАПРЕДОВЊЕ


ПРОМЕНА КЛАСЕ


МОДЕЛ ПОХАЂАЊА НАСТАВЕ


ПРИЗНАВАЊЕ ОЦЕНА