ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 2021/2022. ГОДИНУ

Термини припремне наставе за полагање пријемног испита биће накнадно објављени.  ИЗВОД ИЗ  Правилника о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 8/2020 од 03.08.2020. године ПРИЈЕМНИ ИСПИТ Пријемни испит полаже се пре уписа у први разред средње музичке школе и могу му приступити кандидати који имају завршену основну музичку школу и кандидати који…

Continue Reading ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 2021/2022. ГОДИНУ

Крај садржаја

Крај садржаја