УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

28. ЈУН 2019.године од 8:00-16:00 часова у Дечанској 6

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

I- ПРИЈАВА ЗА УПИС (добија се у секретаријату школе или скинути са сајта школе)

II- ОРИГИНАЛ  СВЕДОЧАНСТВА  о  завршеном основном  музичком  образовању 

 -4,  5.и 6. разред ( шестогодишње основно  музичко образовање)

– 2,  3. и 4. разред ( четворогодишње основно музичко образовање)

– 2. разред ( двогодишње основно музичко образовање)

III- ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ  УСЛОВА  ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОЈИ УПИСУЈЕ  ( услови су прописани Конкурсом министарства просвете).

IV- УЧЕНИЦИ  ОСМОГ РАЗРЕДА  КОЈИ   УПИСУЈУ И ОПШТЕОБРАЗОВНУ НАСТАВУ  ДОСТАВЉАЈУ ОРИГИНАЛ: 

  • уверење о обављеном завршном испиту и сведочанства из редовне  основне школе;

ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ  КЊИГЕ  РОЂЕНИХ – Родитељи  могу али нису у обавези да приликом уписа достављају Извод из матичне књиге рођених у папирној форми, због тога што је у све школе уведена обавеза електронског уписа.

Да би Школа извршила обавезу електронског уписа потребно је  доставити у секретаријату  Дечанска 6  следеће податке : – ЈМБГ ученика и ЈМБГ родитеља

(уколико није достављено уз пријаву за пријемни испит)

КАНДИДАТИ СЕ УПИСУЈУ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН  У КОНАЧНОЈ  РАНГ ЛИСТИ, ДО БРОЈА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА УПИС.