1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ

 

 

1.1. ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ

 

Школска 2012/13 година одвија се у истим просторним условима ( зграде у Дечанској и Крунској улици).

У погледу одржавања инструментаријума, у току летњег распуста обављено је штимовање свих школских клавира, као и репарација два клавира у учионицама у Дечанској улици.           

Школски инструментаријум сачињавају:

-          24 клавира

-          22 пијанина

-          1 дигитални клавир

-          2 велике харфе

-          1 мала харфа

-          3 гитаре

-          120 виолина

-          7 виола

-          35 виолончела

-          5 контрабаса

-          5 флаута

-          1 пикол флаута

-          7 обоа

-          4 фагота

-          7 хорни

-          6 труба

-          3 тромбона

-          6 фрула

-          део Орфовог инструментаријумаИ поред његовог редовног одржавања и повременог обнављања , овај инструментаријум је застарео, а самим тим су и за његово комплетно одржавање потребна велика средства. Школа онавља и одржава инструментариј од добровољне донације родитеља.

 

Школа поседује библиотеку са преко 14.500 наслова књига, нота, плоча и дискова која углавном задовољава потребе за нормалним радом и константно се допуњава новом и савременом литературом и дисковима. Школа не поседује своје земљиште тако да нема своје двориште. За извођење наставе физичког образовања школа користи просторије ДИФ-а за чије коришћење закупнину плаћа Градски секретаријат за образовање.Школске зграде - Школа користи школски простор у улици Дечанска бр. 6. ( приземље и први спрат). Површина објекта која се користи у Дечанској износи 2394 М2, а од тога за образовање - 1480 м2, и 914 м2 у згради у Крунској бр.8. Просторије зграда прилагођене су стандардима за основно и средње образовање ( учионице за групну и индивидуалну наставу и концертне сале). У Крунској улици бр. 8. школа користи приземље и други спрат, док први спрат те зграде користи МШ „Јосиф Маринковић“, а другу половину користи дом ученика „Јелица Миловановић“.

Отежавајуће услове за Школу и даље представља рад у две школске зграде, а на две различите општине (Врачар и Стари Град). Школа улаже велики напор како би ускладила и прилагодила наставу ученицима. Опремљеност наставним средствима је 90 %. Намештај је задовољавајући 70%. Школа поседује Информатички кабинет, Концертну салу у Крунској и у Дечанској, кабинете за индивидуалну наставу. Опремљеност компјутерима је задовољавајућа, али је потребно набавити Видео бим и осталу технику која је неопходна да се формира Медијатека.

 

1.2. КАДРОВСКА СИТУАЦИЈА

 

ДИРЕКТОР

            Милош Трајковић

 

ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА

 

            Ђорђе Милошевић

            Дејан Травица

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

1. Воркапић Жељка / клавир и хафра

2. Зорица Кукин / гудачки

3. Гурбај Владимир / дувачки  

4. Обреновић Тања / соло певачки  

5. Бранковић Милија / камерна и гитара  

6. Балабан Бранка / теоретски  

7. Ранковић Сања/ српско традиционално певање и свирање  

8. Ана Маринковић/гитара  

9. Видић Јелена/ ООН  

 

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ (школска 2013/14) (школска 2011/12)

 

1.ВИ  Снежана Радојевић– Звездана Марнић  

1.ТО    Маја Јовановић                                                                      

1./1    Стојанка Милић                                                                                    

1./2    Вања Дашић 

 

 

                                                           

2.ВИ   Милена Илић - Марко Алексић                  

2.ТО    Марта Гајић                                     

2./1    Зоран Гортнар       

 

3.ВИ   Марко Ђорђевић - Даница Марковић                                           

3.ТО    Биљана Васиљевић                                                               

3./1     Љиљана Мишур                                                                

3./2     Наташа Мишковић

           

4.ВИ   Тијана Илишевић – Невена Јовановић                          

4.ТО     Радмила Креминац                                                                 

4./1  Влада Сремчевић

                                               

 

Ненаставно особље

 

1
Милош Трајковић директор
2
Ђорђе Милошевић помоћник директора
3
Дејан Травица помоћник директора
4
Александар Хрњак психолог
5
Славица Танасијевић секретар
6
Ћириловић Добрила шеф рачуноводства
7
Николина Топић Благојевић благајник
8
Љиљана Спасић референт за ученичка питања
9
Вера Јовановић административац
10
Наташа Николић компјутерски оператер
11
Милица Стојановић библиотекар
12
Синиша Бекић домар
13
Божидарка Луковић спремачица
14
Горанка Станковић спремачица
15
Зорица Перовић спремачица
16
Нада Милатовић спремачица
17
Вера Тасић спремачица
18
Милинка Милинковић спремачица
19
Милка Којадиновић спремачица
20
Миланка Миладиновић спремачица

 

Професори клавира

 

Воркапић Жељка
Братковић Даниела
Вукасовић Јасна
Вукоичић Михаило
Дангубић Ивана
Дракуловић-Мелеш Маргита
Ђоковић Јанко
Илић Андреја
Илић Милена
Јоксимовић Јасмина
Кандић Тијана
Марнић-Петровић Звездана
Маслић Александра
Мелеш Иван
Милосављевић Снежана
Мишић Катарина
Павловић Ана
Перуничић Снежана
Савчић Ђорђе
Стриковић-Бајић Александра
Таипи-Милетић Лаура
Ћетковић Јелена
Шандоров Катарина
Шпачек Наташа
Вујовић Мирјана
Капор Јелена
Милуновић Иван
Пинговић Елеонора
Шиљег Јелена
Шуловић-Лутовац Јулијана
Сретеновић Дијана
Драгош Холцлајтнер
Немања Николић
Ружица Гојковић
Марко Ђорђевић
Миљана Иванковић
Aна Пејовић
Добрила Миљковић
Стојиљковић Вранић Јелена
Милица В. Бисенић
Бодин Б. Старчевић
Вера Гаталица
Ивана Крушедолац
Ивана Танасковић
Адела Караси Тодоровић


Професори харфе и гитаре

 

1
Дијана Сретеновић харфа
2
Горан Ковачић гитара
3
Ана Маринковић гитара
4
Дујмовић Милан гитара
5
Кошутић-Коцмановић Андријана гитара
6
Радуловић Владимир гитара

 

 

Професори соло певања

 

1
Протић Гордана
2
Андријић Тања
3
Димитријевић Ивана
4
Динић Владимир
6
Обреновић Тања
7
Пљакић Сања
8
Ташкова Валентина

 

Професори опште образовне наставе

 

1 Јелена Видић
2 Арсић Љубица
3 Гавровић Јелена
4 Гортнар Зоран
5 Дрндарски Марина
6 Дашић Вања
7 Мартиновић Велибор
8 Милић Стојанка
9 Мишковић Наташа
10 Мишур-Тодоровић Љиља
11 Јелена Хаџи-Ђорђевић
13 Попин Мира
14 Сремчевић Владимир

 

Професори на гудачком одсеку

 

1 Бајлер Виктор
2 Васиљевић Владимир
3 Глигоријевић-Фајгељ Љиљана
4 Жарковић Вениа
5 Жарковић Тијана
6 Иванежа Нада
7 Кукин Зорица
8 Марковић Владимир
9 Менделсон Ненад
11 Николић Милутин
12 Перовић Љубица
13 Поповић Стојан
14 Травица Дејан
15 Милошевић Ђорђе
16 Пешић Драган
17 Милошевић Томислав
18 Јовановић Александра
19 Јовановић Урош
20 Софија Живковић
21 Куленовић Саша
22 Иванежа Нада
23 Кентера Горан

 

Професори на дувачком одсеку

 

1 Гурбај Владимир
2 Закањ-Гњатовић Емоке
3 Исаески Мирко 
4 Јовичић Божур
5 Лашанц Моника
6 Николић-Стојановић Марија
7 Радоњић Милош
8 Николић Милош
9 Милан Јанковић

 

Професори теоретске наставе

 

1 Балабан Бранка
2 Глибетић Јелена
3 Јовановић Маја
4 Креминац Радмила
5 Марковић Даница
6 Радојевић Снежана
7 Црнчевић Маја
8 Радета Зденко
9 Алексић Марко
10 Васиљевић-Драшковић Биљана
11 Гајић Марта
12 Ђокић Милица
13 Јовановић Зорана
14 Анђелковић-Протић Јасенка
15 Милић Владимир
16 Јовановић Невена

 

Професори камерне музике

 

1 Бранковић Милија
2 Николић Александар
3 Симонути Ана
4 Травица Дејан

 

Професори на етно музиколошком одсеку

 

1 Ранковић Сања
2 Михаљинaц Наташа
3 Тадић Бранко
4 Баралић Владан
5 Николић Милош
6 Ранисављевић Здравко
7 Алексић Славко
8 Павловић Александар