ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

 

У први разред основне музичке школе уписују се ученици различитог узраста у складу са законом о Основама система образовања и васпитања и у зависности од трајања школовања, односно инструмента које желе да полажу пријемни испит.

Ученик испуњава услове за упис уколико положи пријемни испит који подразумевапсихолошко тестирање које врши психолог школе и проверу музичких способности пред комисијом коју чине наставници школе.

У I разред садашње шестогодишње школе, за инструменте: клавир, харфа, гитара, флаута, виолина, виолончело, може да се упише ученик старији од 7, а млађи од 9 година.

У I разред четворогодишње основне музичке школе, за инструменте: обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон, контрабас, фрула, кавал, гусле, може да се упише ученик који је старији од 9 а млађи од 12 година.

У I разред двогодишњег школовања, на соло-певање и традиционално народно певање, може да се упише ученик старији од 14, а млађи од 20 година.

 

 

Припремни разред

 

У припремни разред могу да се упишу деца до 7 година старости која положе пријемни испит. Током школске године полазници имају по два часа на којима се кроз учење дечјих песама, бројалица, игара, упознавања са инструментима, слушања музике и рада на музичком доживљају (у виду њихових цртежа и ликовних илустрација) утиче на буђење интересовања и љубави према музици. На тај занимљиво-едукативни начин они се припремају за полагање пријемног испита и улазак у основну музичку школу, а за најталентованије полазнике постоји могућност да се, током другог полугодишта, организује припремна настава из солфеђа и инструмента који би желели да свирају.

 

 

 

ТРАЈАЊЕ ШКОЛОВАЊА

 

Основна музичка школа пружа могућност учења великог броја инструмената:

 

Током шест година школовања уче се:

клавир, харфа, гитара, флаута,

виолина, виолончело.

 

 

 

Током четири године школовања уче се:

контрабас, обоа, кларинет, фагот,

хорна, труба, тромбон,

фрула, кавал, гусле

 

Две године потребне су за учење :

соло-певања,

традиционалног народног певања.

 

Поред инструмента, соло певања и традиционалног народног певања као главног

предмета, ученици похађају још неколико предмета:

солфеђо,

теорију музике,

камерну музику

мали хор (ученици клавира, харфе, гитаре од IV до VI разреда),

мали оркестар (ученици гудачког и дувачког одсека )