ФОТО ГАЛЕРИЈА ШКОЛЕ

001

Колектив

 

 

013

Директор са помоћницима

 

 

021

Директор школе Милош Трајковић

 

014

Помоћник директора Ђорђе Милошевић

 

015

Помоћник директора Дејан Травица

 

 

016

Колегијум школе

 

 

017

Опште образовна настава

 

 

018

Етно одсек

 

 

019

Соло певачки одсек

 

 

020

Клавирски одсек

 

 

020

Гудачки одсек

 

 

020

Дувачки одсек

 

 

020

Одсек за камерну музику и гитару

 

 

020

Теоретски одсек