ИЗВЕШТАЈ ФОНДА ЧАСОВА НАСТАВНИКА НА ПОЧЕТКУ 2020/2021. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ БЕЗ УПИСАНИХ НОВИХ ЂАКА


У ПОЉА ИСПОД РАЗРЕДА УПИСАТИ УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА У РАЗРЕДУ


ОМШ

ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ


ОМШ

КАМЕРНА МУЗИКА


ОМШ

УПОРЕДНИ КЛАВИР


СМШ

ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ

 

СМШ

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА


СМШ

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА И КОРЕПЕТИЦИЈА


СМШ

УПОРЕДНИ КЛАВИР ЗА ТЕОРЕТИЧАРЕ


СМШ

УПОРЕДНИ КЛАВИР ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТЕ


СМШ

КАМЕРНА


СМШ

НАРОДНА ИГРА

 

СМШ

ГРУПНО ПЕВАЊЕ

 

СМШ

НАРОДНИ АНСАМБЛИ