СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СЕ ПРИМАЈУ У 1. РАЗРЕД ОМШ

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СЕ ПРИМАЈУ У 1. РАЗРЕД ОМШ

од 24. јуна до 27. јуна,

од 10 до 14 часова у секретаријату школе, Дечанска 6

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА ЗА УПИС 

(добија се у секретаријату  школе или се може преузети са сајта школе

2. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТАИНСТРУМЕНТРЕЗУЛТАТИ (мин 60 - мах 100)
wdt_IDИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТАИНСТРУМЕНТРЕЗУЛТАТИ (мин 60 - мах 100)
1НИКОЛА СТАМЕНКОВИЋфагот100
2 ЛАВ ЛУДВИГтромбон95
3АЗРА ЈОВИЋтруба91
4АЊА ПОПОВИЋфлаута90
5 ВАСИЛ ЏУЊА ЋИРИЋобоа90
6 АЛЕКСЕЈ САВИНтромбон80
7СТЕФАН МАРИЋкларинет80
8МИХАЈЛО ЂУРИЋтромбон75
9АЛЕКСА НАЈДАНОВИЋтруба75
10 САВА СТЕПИЋкларинет75
затвори