New wpDataTable

ДатумПредметРазредУчионицакомисија
wdt_IDДатумПредметРазредУчионицакомисија
130 Nov -0001 00:00 Италијански језик писмениСМШ 1ДЕЧАНСКА 3Ј.Гавровић МАрковић
2Италијански језикусмениСМШ 2ДЕЧАНСКА 4Ј.Гавровић
3Енглески језик писмениСМШ 3ДЕЧАНСКА 5
4Енглески језик писмениСМШ 2ДЕЧАНСКА 3Ј.Гавровић
5Историја музике 3СМШ 2ДЕЧАНСКА 7Ј.Гавровић
6КлавирСМШ 2ДЕЧАНСКА 8
7ХарфаСМШ 2ДЕЧАНСКА 3
8ГитараСМШ 1ДЕЧАНСКА 10
затвори