You are currently viewing УПИС УЧЕНИКА У ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

УПИС УЧЕНИКА У ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Упис ученика у припремни разред за наредну школску годину је од пондељка 4. јуна 2022. у Секретаријату школе, Дечансака 6,

од 9:30 до 14:30 часова.

формулар за упис