ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА –               ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА – ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

ИСПИТИ: ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ, ВАНРЕДНИ, СУСТИЗАЊЕ, УБРЗАНО НАПРЕДОВАЊЕ

ученици се могу пријавити од 18. до 21.јануара 2021.

ТЕРМИИ И САТНИЦЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ ШКОЛЕ ОД ПОНЕДЕЉКА 25. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ

ПРИЈАВУ МОЖЕТЕ ПУПУНИТИ ПУТЕМ ОНЛАЈН ФОРМУЛАРА.

ПОДАЦИ УЧЕНИКА/ЦЕ


ПОДАЦИ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА


КОНТАКТ ПОДАЦИ


ПОДАЦИ О ШКОЛОВАЊУ


ПРИЈАВЉУЈЕМ СЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПТА