ОНЛАЈН МОЛБА

ОНЛАЈН МОЛБА

Убрзано напредовање, издавање картице за вежбање, признавање оцена, промена класе и општа молба

Рок за подношење молби за признавање оцена и промену класе је до 18. септембра 2020. године

Рок за подношење молби за издавање картице за вежбање је до 30. септембра 2020. године

НАПОМЕНА

Молба за избор онлајн/конбиновани модел похађање наставе је посебан документ који попуњава родитељ/старатељ, и доставља одељенском старешини.

Линк за преузимање молбе:

http://mokranjacbg.rs/wp-content/uploads/2021/01/Molba-Onlajn-nastava.pdf

ПОДАЦИ УЧЕНИКА/ЦЕ


ПОДАЦИ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА


КОНТАКТ ПОДАЦИ


УБРЗАНО НАПРЕДОВЊЕ


ПРОМЕНА КЛАСЕ


МОДЕЛ ПОХАЂАЊА НАСТАВЕ


ПРИЗНАВАЊЕ ОЦЕНА