ЧЕТВРТИ РОК – ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА – ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 2020/2021.

ЧЕТВРТИ РОК – ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА – ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 2020/2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЈЕ ПРОДУЖЕН до 20. августа 2020.

ЗА ИНСТРУМЕНТЕ – ГЛАС: СОЛО ПЕВАЊЕ, ФЛАУТА, ОБОА, ФАГОТ, ХОРНА, ТРУБА, ВИОЛИНА, ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО, ГУСЛЕ, ФРУЛА, КАВАЛ

У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ МОЖЕ ДА СЕ УПИШЕ УЧЕНИК ОСНОВНЕ ИЛИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЈИ ПОЛОЖИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.

У I разред за инструменте виолина, виола, виолончело, гитара, харфа, клавир и флаута, може да се упише ученик од 9 година и млађи.

У I разред за инструменте обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон и за традиционалне инструменте (гусле, фрула и кавал) може да се упише ученик од 11 година и млађи.

У I разред за  соло певање, за женске гласове може да се упише ученик од 13 година и старији а за мушке гласове ученик од 16 година и старији.

У I разред за Традиционално певање може да се упише ученик од 10 година и старији.

У I разред може да се упише и ученик старији него што је прописано, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Школа организује наставу припремног разреда за ученике млађег узраста

ЧЕТВРТИ ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗАКАЗАН ЈЕ ЗА 26. август 2020.

САТНИЦА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА НА САЈТУ ШКОЛЕ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ У ХОЛУ ШКОЛЕ.

кандидати се могу пријавити до 20. августа 2020.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА БИЋЕ ОБЈАВЊЕНА 27.августа 2020.

ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

ПОДАЦИ УЧЕНИКА/ЦЕ


ПОДАЦИ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА


ПРИЈАВЉУЈЕМ СЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ