УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – КЛАСИЧНА МУЗИКА

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

29. ЈУН 2020.године од 8:00-16:00 часова у Дечанској 6

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

I- ПРИЈАВА ЗА УПИС (добија се у секретаријату школе или кликом на линк ПРИЈАВА ЗА УПИС)

II- ОРИГИНАЛ  СВЕДОЧАНСТВА  о  завршеном основном  музичком  образовању 

 -4,  5.и 6. разред ( шестогодишње основно  музичко образовање)

– 2,  3. и 4. разред ( четворогодишње основно музичко образовање)

– 2. разред ( двогодишње основно музичко образовање)

III- ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ  УСЛОВА  ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОЈИ УПИСУЈЕ  ( услови су прописани Конкурсом министарства просвете – музички сарадник а1-б1, музички извођач а1-б1-д1-д3).

IV- УЧЕНИЦИ  ОСМОГ РАЗРЕДА  КОЈИ   УПИСУЈУ И ОПШТЕОБРАЗОВНУ НАСТАВУ  ДОСТАВЉАЈУ ОРИГИНАЛ: 

  • уверење о обављеном завршном испиту и сведочанства из редовне  основне школе;

V- ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ  КЊИГЕ  РОЂЕНИХ

КАНДИДАТИ СЕ УПИСУЈУ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН  У КОНАЧНОЈ  РАНГ ЛИСТИ, ДО БРОЈА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА УПИС.