Јелена Глибетић

 

  Рођена је 1979.године у Београду.

 Дипломирала је 2002. године на Одсеку за општу музичку педагогију на Факултету музичке уметности у Београду.

   Од 2003.године запослена је у Музичкој школи „Мокрањац“ у Београду на месту наставника солфеђа, за шта је лиценцу добила 2005.године.

   У првих неколико година рада водила је хор у основној школи, са којим је имала неколико успешних наступа и снимила це-де под називом “Звуци мога завичаја“.

   На Републичком такмичењу из солфеђа 2014. године њени ученици освојили су једну прву и три треће награде.

   Наставу обогаћује искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања.