АКТИВИ И ТИМОВИ

2017/2018

 

 

 

 

 

АКТИВИ

 

1. АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

ЧЛАНОВИ ТИМА:

1. Милош Трајковић  - директор школе (руководилац актива)

2. Ђорђе Милошевић – помоћник директора

3. Јасенка Анђелковић Протић – помоћник директора (наставник историје музике)

4. Александар Хрњак – психолог школе

5. Марко Ђорђевић – помоћник директора (наставник клавира)

6. Бранка Миљковић – председник Савета родитеља

7. Сергеј Беук – председник школског одбора

8. Представник ученичког парламента

 

2. АКТИВ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА У ШКОЛИ

 

ЧЛАНОВИ ТИМА:

1. Александар Хрњак – психолог школе (руководилац актива)

2. Милош Трајковић – директор школе

3. Александра Јовановић - наставник виоле

4. Марко Ђорђе – помоћник директора

5. Јелена Милошевић – представник ученичког парламента

6. Бранка Миљковић – председник Савета родитеља

7. Милица Стојановић – библиотекар ( записничар)

 

3. АКТИВ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 

ЧЛАНОВИ ТИМА:

1. Ђорђе Милошевић – помоћник директора (руководилац актива)

2. Милош Трајковић – директор школе

3. Александар Хрњак – психолог школе

4. Руководиоци стручних већа

5. Милица Стојановић – библиотекар (записничар)

 

 

ТИМОВИ

 

 

1. ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

 

 ЧЛАНОВИ ТИМА:

1. Милица Ђорђевић – наставник традиционалног певања (руководилац тима)

2. Александра Јовановић – наставник виоле

3. Тијана Кандић – наставник клавира

4. Марија Стојановић – наставник флауте

5. Тања Андријић – наставник соло певања

6. Зоран Гортнар – помоћник директора (наставник физичког васпитања)

7. Моника Лашанац – наставник флауте

tzkamokranjac@gmail.com

 

2. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

ЧЛАНОВИ ТИМА:

1. Александар Хрњак – психолог школе ( руководилац тима )

2. Јасенка Анђелковић Протић – помоћник директора (наставник историје музике)

3. Ђорђе Милошевић – помоћник директора (наставник виолончела)

4. Зоран Гортнар – помоћник директора (наставник физичког васпитања)

5. Бранка Миљковић – представник Савета родитеља

6. Марко Ђорђевић – помоћник директора (наставник клавира)

djmilosevicmokranjac@gmail.com

 

3. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

ЧЛАНОВИ ТИМА:

1. Александар Хрњак – психолог школе (координатор тима)

2. Милош Трајковић – директор школе

3. Марко Ђорђевић – помоћник директора

4. Љиља Мишур-Тодоровић – наставник социологије, филозофије и грађанског васпитања

5. Зоран Гортнар – помоћник директора (наставник физичког васпитања)

tzznzzmokranjac@gmail.com

 

4. ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ УНУТАР И ИЗВАН УСТАНОВЕ

 

ЧЛАНОВИ ТИМА:

1. Наташа Шпачек – наставник клавира (руководилац тима)

2. Александар Хрњак – психолог школе

3. Ђорђе Милошевић – помоћник директора

4. Јасмина Јоксимовић – наставник клавира

5. Адела Караси Тодоровић – наставник клавира

6. Зоран Гортнар – помоћник директора (наставник физичког васпитања)

tzsumokranjac@gmail.com

 

5. ТИМ ЗА ОБИЛАЗАК И ЕВАЛУАЦИЈУ НАСТАВЕ

 

ЧЛАНОВИ ТИМА:

1. Милош Трајковић – директор школе

2. Марко Ђорђевић – помоћник директора

3. Ђорђе Милошевић – помоћник директора

4. Александар Хрњак – психолог школе

5. Јасенка Анђелковић Протић – помоћник директора

6. Зоран Гортнар – помоћник директора

markomokranjacbg@gmail.com

 

6. ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА

 

ЧЛАНОВИ ТИМА

1. Александар Хрњак – психолог школе (руководилац тима)

2. Одељенске старешине 3. и 4. разреда

markomokranjacbg@gmail.com