Снежана Радојевић

 

​Снежана Радојевић професор је солфеђа и теорије музике. Након завршених магистарских студија на ФМУ у Београду била је стипендиста највећег aмеричког научно-истраживачког универзитета, а онда и стипендиста мађарског музичког института Золтан Кодаљ. Поред унивезитетских диплома, Снежана је такође стекла 22 сертификата акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Њена педагошка пракса, започета 1993. године, покрива све нивое образовања, од предшколског до универзитетског. Имала и има привилегију да ради и са малим дечјим ансамблима, као и са музичким забавиштем, ђацима основне и средње музичке школе Мокрањац, америчким студентима на предмету теорија музике 20. века, као и да сарађује са бројим афирмисаним појединцима не само у домену уметничке већ и популарне музике, телевизије, позоришта и филма.

 

Њени ученици су у само четири државна и међународна такмичењa из солфеђа и теорије музике освојили  преко 30 првих награда (2002., 2003., 2004. и 2017.). Снежанини врло високи критеријуми и истрајна посвећеност у васпитно-образовним процесима помогли су многима  да се упишу на најбоље домаће и иностране универзитете. Многи од њених некадашњих ученика и ученица данас су успешни, часни и узорни млади људи, и у Србији и изван ње. Њен приступ сваком детету је холистички, орговоран, визионарски.

 

Има  објављене броје научне радове. За ову прилику издваја се селектована листа: Метафора уџбеника у служби очувања националног идентитета, 2017.  Educational Teachers Needs and Their Teaching Credibility, 2014, Traditional and/or Progressive Education? Ontology of Critical Thinking, 2014, The Tendency to Universality in Contemporary Music Education, 2014, Music Populism and Music Curriculum, 2011, The Continuity of Medieval Music in 21st-Century Serbia, Music Localism, 2010, Tonal Systems and Their Acoustical Structures, 2008, Review:A policy problem: Representing Teacher Education in Changing Times: Politics and Paradigms, 2009, Review of the books written by: Reimer, Bennett, (1989), APhilosophy of Music Education, 2008, James L. Mursell, (2005), Human Values in Music, 2008, Clayton, Martin, Herbert, Trevor, & Middleton, Richard (Eds.). (2003), Тhe Cultural Study of Music, A Critical Introduction, 2008.

 

Поред иностраних стипендија, била је награђена од стране Удружења музичких и балетских педагога Србије за изузетне резултате у педагошком раду, 2002. Имала је има времена за активно чланство у признатим домаћим и иностраним музичким асоцијацијама. Њена интересовања усмерена су ка очувању највећих вредности Српског народа и Српске државе и смисаоној академској сарадњи са иностраним појединцима и институцијама.

 

мејл: snezana.radojevic@gmail.com