РУКОВОДСТВО

 

 

Директор школе:

Милош Трајковић

 

Помоћници директора:

Ђорђе Милошевић - професор виолончела

Марко Ђорђевић - професор клавира

Јасенка  Анђелковић Протић – професор историје музике

 

Секретар школе:

Славица Танасијевић

 

Стручни сарадници:

Александар Хрњак - психолог школе

Милица Стојановић - нототекар школе