ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

 

 

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму

 

 

ПРАВНА АКТА ШКОЛЕ

 

 

Статут школе

 

 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

 

 

Наставни план за ОМШ

Наставни план за СМШ

 

 

ОСТАЛА АКТА ШКОЛЕ

 

 

Правилник о понашању