ПЕДАГОШКО ВЕЋЕ

 

У школи је формирано 7 стручних већа - одсека:

 

   -  СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА КЛАВИР И ХАРФУ

   -  СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА КАМЕРНУ МУЗИКУ И ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ (виолина, виола, виолончела, контрабас)

   -  СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ГИТАРУ И ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ (флауте, обое, кларинета, хорне, трубе, тромбона)

   -  СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ

   -  СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕОРЕТСКУ НАСТАВУ

(солфеђо, теорија музике, музички инструменти, хармонија, контрапункт, историја музике са упознавањем музичке литературе, музички облици, етномузикологија, национална историја музике, свирање хорских партитура, дириговање и аудио визуелна техника)

   -  СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ

српско традиционално певање, фрула, кавал, гусле, народне игре, етнологија и народни ансамбли

   -  СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОПШТЕОБРАЗОВНУ НАСТАВУ

српски језик, енглески језик, француски језик, немачки језик, италијански језик, физика, биологија, психологија, историја са историјом културе и цивилизације, рачунарство и информатика, физичко васпитање, веронаука, грађанско, социологија и филозофија.

 

 

ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

 

 

Жељка Воркапић / клавир и харфа

Зорица Кукин / гудачки и камерна музика

Владимир Гурбај / дувачки и гитара

Валентина Ташкова / соло певачки

Jaсенка Анђелковић Протић  / теоретски

Бранко Тадић / српско традиционално певање и свирање

Љиља Мишур Тодоровић / ООН