Невена Јовановић-Марковић

 

- Дипломирала је на Факултету музичке уметности и стекла звање дипломираног музичког педагога.

 

Музичко и педагошко искуство (радно искуство):

 

- Од 2006. године запослена у школи „Мокрањац“ на месту наставника солфеђа и теорије музике

 

Чланство у музичким асоцијацијама:

 

- Чланица Удружења музичких и балетских педагога Србије

Знање језика: шпански, енглески

 

 

мејл: nencykaj82@gmail.com