Наташа Мишковић

 

Рођена је у Београду.

 

Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду на Одсеку за енглески језик и књижевност. Поред енглеског, као други страни језик завршила је  француски. Након дипломирања, похађала је на постдипломске студије Филолошког факултета у Београду.

 

Током школовања и касније била је више пута у Енглеској, где је похађала школе енглеског језика у Оксфорду, Брајтону и Лондону. Члан је ЕЛТА-е, међународног удружења наставника енглеског језика, у чијој организацији похађа семинаре за стручно усавршавање.

 

Има дугогодишње педагошко искуство.

Радила је у основним школама и гимназијама: у музичкој школи „Славенски“ у Београду од 1996-2000.године, а у школи „Мокрањац“ у Београду је стално запослена  од 2000. године. Године 2002. положила је стручни испит за професора енглеског језика и књижевности са одличном оценом.

Велики број ученика из „Мокрањца“  наставља своје школовање на факултетима широм света, где студирају на енглеском језику.

 

Током свог рада наставља стално да се усавршава  похађајући многе акредитоване семинаре:

- Истраживање у функцији унапређивања наставе и учења (Клетт, Друштво за развој образовања, Београд), 2016.

- “Cambridge Teаchers’ Development Programme“ (ЗУОВ, British Council, Београд), 2011.

- „Нове методе у настави енглеског језика- Tour of Serbia“ (Cambridge University Press,  British Council, Београд), 2010.

 

мејл: адреса: natasamis@gmail.com