Маја Јовановић

 

Рођена је 1972.године у Бору.

Звање дипломираног музичког педагога стекла је на ФМУ у Београду, на одсеку Општа музичка педагогија, 1996.године.

 Наставник је солфеђа у школи „Мокрањац“ од 1996. године. Наставник је предмета Музичка култура у ОШ „Доситеј Обрадовић“, Умка.

Испит за лиценцу за наставнике положила 1999.г.

Њени ученици учествују на Републичкој смотри, касније Републичком такмичењу из солфеђа у организацији удружења музичких и балетских педагога Србије од 1998.г., као и на такмичењу „Корнелије“ у организацији МШ „Станковић“ од оснивања 2014.г., уз освојен низ награда.

 

Учествује у раду жирија поменутих такмичења.

Завршила је програм обуке за оцењивача уџбеника у организацији ЗУОВ-а. Члан је Секције музичких теоретичара Београда.