Маја Црнчевић

 

Рођена је у Београду.  Дипломирала је на Факултету музичке уметности у Београду на Одсеку за општу музичку педагогију. На истом факултету завршила је и постдипломске студије одбранивши магистарски рад  „Фуга у опусу савременика Јохана Себастијана Баха“, из области инструменталног контрапункта, 2012. године, под менторством редовног професора Владимира Тошића.

 

Прва педагошка искуства стиче током завршних година студија у београдским музичким школама „Др Војислав Вучковић“, „Мокрањац“ у Београду и у школи „Марко Тајчевић“ у Лазаревцу. Од 2004. године запослена је у музичкој школи „Мокрањац“ на месту професора солфеђа и теорије музике у нижим и средњим разредима.

 

Њени ученици су освојили 11 награда на републичким такмичењима из солфеђа, теорије музике и турнира музичких вештина, у организацији Удружења музичких и балетских педагога Србије, као и на такмичењу ученика основних музичких школа „Бинички“.

 

мејл:  maja.crncevic@yahoo.com