Марта Гајић

 

Академско образовање стекла је на Одсеку за етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду и успешно га завршава са просечном оценом 9,2 . Дипломски рад на тему Лазаричко певање у централном делу Добрича под менторством др Димитрија О. Големовића одбранила је са оценом (10).

 

Од 2010. године студент је докторских студија на Факултету музичке уметности у Београду. Педагошким радом почиње да се бави непосредно након завршених мастер студија у Музичкој школи „Војислав Вучковић“  у Београду као наставник етномузикологије, хармоније и музичких облика. Од 2005. године наставник је музичких облика и етномузикологије (од 2014.) у Музичкој школи Мокрањац у Београду.

 

 Радила је на Факултету музичких уметности у Београду као демонстратор за етнокореологију. На пољу етномузикологије, обавила је бројна самостална етномузиколошка истраживања на територији јужне (области: Добрич, Пуста река, Лесковачка Морава, Власина) и западне Србије (околина Чачка, Краљева, Златибора, Ужица, Рашке и планина Голија).

 

У више наврата била је члан стручног жирија на многобројним саборима традиционалног музичког стваралаштва. Била је руководилац теренских истраживања северног Баната у оквиру етно кампа у Кикинди, као и модератор трибине одржаној у Музичкој школи Мокрањац поводом концерта „Токе звече, гајде јече“ у организацији Српског етномузиколошког друштва  и концерта у оквиру Сабора народног стваралаштва Србије одржаног у Тополи (2006). Учествовала je на осмом међународном симпозијуму Одсека за музикологију и етномузикологију Musical culture and  memory, одржаном у Београду са радом на тему Tracing the Frozen Memory.

 

Током досадашње педагошке каријере њени ученици освојили су бројне награде.

 

мејл: hamartija76@yahoo.com