КОНТАКТ ИНФОРНАЦИЈЕ

Директор

Милош Трајковић

mokranjacbg@gmail.com

 

Помоћници директора

Ђорђе Милошевић

djmilosevicmokranjac@gmail.com

Марко Ђорђевић

markomokranjacbg@gmail.com

Јасенка Анђелковић Протић

jasenka.andjelkovic@gmail.com

 

Секретар

Славица Танасијевић

sekretarsl@gmail.com

 

Рачуноводство

Добрила Ћириловић

Николина Топић Благојевић

mokranjacdobrila@gmail.com

 

Секретаријат - информације

Рад са странкама радним даном од 10-14

Љиљана Спасић

Наташа Николић

mokranjacinfo@gmail.com

+381 11 3243 538

 

Међународна сарадња

erasmusmokranjac@gmail.com

 

Стручни сарадници

Милица Стојановић - нототекар

Александар Хрњак - психолог школе