Зоран Гортнар

 

– Диломирао је на Факултету за физичку културу у Београду, први у генерацији, 1986.године

  Магистрирао и докторирао на Факултету за физичку културу у Београду

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:

 

 – стручни сарадник у спортском центру „SMS FItness“ у Панчеву

 – оснивач  и координатор „Београдског центра за корекцију деформитета кичме“

 – оснивач и координатор Школе спорта „Црвена Звезда“

 – члан стручног тима у пројекту „Примена образовних стандарда за крај основног образовања за предмет Физичко васпитање“.

 – члан стручног тима у пројекту „Развијање стандарда за крај основонг образовања за предмет физичко васпитање“.

 – професор физичког васпитања у музичкој школи "Лисински"

 – професор физичког васпитања у економској школи "Др. Коста Цукић"

 – заменик начелника Соколског савеза Београда и

             све Олимпијског комитета Србије и Црне Горе.

. – Организује и води кинезитерапију у СЦ "Интеграл".

 – начелник Соколског друштва Земун.

 – професор физичког васпитања у музичкој школи "Мокрањац"

 – спортски директор у одбојкашком клубу "Младост" из Земуна.

 – професор физичког васпитања у основној школи "Карађорде" из Јакова.

 – спортски директор у одбојкашком клубу "Младост" из Земуна.

 – оснивач и тренер одбојкашког клуба "Академац"

 – предавач физичког васпитања на Војној Академији

 – предавач у Центру Високих војних школа у области физичког васпитања.

 – педагог за физичко васпитање у дечијим вртићима у Земуну.

 – професор физичког васпитања студентима пољопривредног факултета

 – тренер женске екипе ОК "Младост из Земуна

 

 

Предавао је предмет Информатику на постдипломским студијама на Факултету спорта и физичког васпитања.

Био је власник агенције за електронски маркетинг "WEB kontakt"

Аутор је више совтвера, међу којима је софтвер "Телегин" верификован као званичан програм за вођење гинеколошких ординација.

Био је првак Србије у скијању на води

Наступао је као одбојкаш, у клубовима „Младост“ и „Обилић“ и играо током спортске каријере у свим лигама од Прве савезне до Београдске зоне.

 

Знање језика: енглески (добар), словеначки

 

Објављени радови: шеснаест радова на међународним скуповима  

 

Титула – доктор наука физичког васпитања и спорта

Звање - професор физичког васпитања

 

мејл: gortnar@bitsyu.net