Даница Марковић

 

Студирала је на Факултету музичке уметности у Београду, на одсеку за Ошту музичку педагодију у класи Весне Кршић и дипломирала је 1999. године из предмета Методика наставе солфеђа на тему Апсолутни слух – истраживања и искуства, 2005. године. Стекла је звање дипломираног музичког педагога.

 

 Уписала је 2006. године специјалистичке студије, на катедри за музичку педагогију на Факултету музичке уметности у Београду, у класи проф.мр Весне Кршић Секулић, а 2009. године одбранила је рад са темом Виртуелни наставник солфеђа -  Могућности употребе едукативне видео игре у настави солфеђа.

 

У току специјалистичких студија бавила се истраживачким радом у области едукативних софтвера и у оквиру рада објавила истраживање на тему Едукативна видео игра у настави солфеђа. Стечено звање  - дипломирани теоретичар уметности-специјалиста.

    Учествовала је 2010. године као предавач на Педагошком форуму са темом: Виртуелни наставник солфеђа.

 

   У школи „Мокрањац“  је  од  2000. године  медијатекар, а од 2006. године  професор солфеђа и теорије музике.

 

Као наставник солфеђа,  учествовала је са ученицима на такмичењима. Ученици су освојили 22 награде на такмичењима из солфеђа (2014 – 2017): Републичком такмичењу, Међунарнодном такмичењу, такмичењима „Бинички“ и „Корнелије Станковић“.

 Као сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања учествује у пројектима везаним за музичко образовање .

 

Учествовала је у изради плана и програма за Школу за специјалне таленте у Ђуприји, за предмете Солфеђо и Теорија музике

 

  Учествовала је  у изради плана  за уџбеник основне и средње музичке школе, за предмете Солфеђо и Теорија музике. (2014/2015)

 Члан је комисије за акредитацију семинара и стручних скупова  за област музичка култура.

 Члан је комисије за преглед уџбеника из области музичке културе.